2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Tüm lisansüstü öğrencilerinin bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılması mümkün değildir. Kayıt için istenen belgelerin eksik olması durumunda adayın kaydı yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

 

NOT: Söz konusu hüküm 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren Lisansüstü eğitime kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir.

 
Kayıt Tarihleri: 20-24 Şubat 2017
 

Lisansüstü Kayıt için gerekli belgeler

 

  • Yüksek Lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir),
  • Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir),
  • Lisans/Yüksek lisans programını yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı görülmek suretiyle 2 adet ),
  • 4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,
  • Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan öğrenci belgesi de kabul edilecektir.)
  • Kayıt Dilekçesi (2 adet)
  • Taahütname (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)
  • Şartlı Lisansüstü kayıt dilekçesi (2 adet)
  • Erkek öğrenciler için onaylı Askerlik Durum Belgesi'nin aslı (Edevletten alınan belge de kabul edilecektir.)


- Askerlik Durum Belgesi'nde "……… aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ………. tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur…" ifadesi yer alır.
- Kayıt sırasında verilen Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez.

--Terhis olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir.

--Askerlikten muaf olanların Muaf belgelerini sunmaları gerekir.

--Askerlik işlemlerini Üniversitemizce takibini yaptırmak isteyenlerin kayıt esnasında aşağıdaki tecil dilekçesini doldurarak kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekir.


Tecil Dilekçesi için Tıklayınız


Yabancı Uyruklu Lisansüstü Kayıt

* Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

* Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

*Lisans /Yüksek lisans Diplomasının Türkiye'deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı,

*Lisans/Yüksek lisans programını yurt dışında tamamlayanlar için denklik belgesi

*İkamet Tezkeresi(Türkiye'de önceden bulunuyor ise ) Bulunmuyor ise İkamet tezkeresi alması için (ikamet tezkeresi dilekçesi)

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye'deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı (2 adet) (Pasaportun aslı görülmek şartı ile)

*6 adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

*Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Taahhütname (Yabancı öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Şartlı Lisansüstü kayıt dilekçesi (2 adet)

*Öğrenim ücretleri akademik takvimde ilgili Enstitü Müdürlüğünün bahar yarıyılında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Halk Bankası Şubelerine öğrenci numarası ile yatırılacaktır. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.


NOT: Mezun olunan üniversitenin YÖK tarafından tanınır ve eşdeğer kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle adayların şartlı kayıtları kayıt tarihlerinde alınır ve YÖK'ten tanınırlık ve eşdeğerlik sorularak onay alındıktan sonra kayıtları kesinleştirilecektir.


Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilgili enstitütü öğrenci işleri bürolarından öğrenebilirsiniz.