BURSLU ÖĞRENCİLER ÖN LİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT


Üniversitemizde bir bölüme burslu olarak yerleştirilen adaylar, oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilen tarihlerde kayıt için gerekli evraklarla birlikte Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmek zorundadırlar. Kayıt için şahsen gelemeyecek adaylar Türkiye’deki noterlerde, yurtdışında iseler Türk elçiliklerinden alacakları vekaletname ile kayıt yaptırabilirler.


Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;


1. YU (Yabancı Uyruklu) Kimlik Numarası;  (Öğrenciler, YU numaralarını Emniyet Müdürlüklerinden ya da Nüfus Müdürlüklerinden kayıttan sonra alacak ve Üniversitemize bildireceklerdir)

2.  Lise Diploması ve lise transkripti (aslı),

3. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi
(Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi,  Aday Türkiye dışında ise;  Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi),

4.  Lise Denklik Belgesi (aslı),
(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak)

5. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye’de Noter tarafından, yurtdışında Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır ),

6. Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu (kendi imkanları ile okuyacak öğrenciler yatıracaklardır. Burslu öğrencileri ilgilendirmemektedir),

7. İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (turistik amaçlı alınan ikamet tezkeresi hariç)

8.   3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.

10. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar ile mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi.

11. Finansal Garanti Mektubu (Form web sayfamızda yayınlanacak olup, öğrencinin kayıtlardan önce ilgili kişiye doldurtarak imzalatması ve bunu tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.)

12. Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da Üniversite Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporunu da getirmeleri gerekmektedir.

 

EGEYÖS İle kayıt hakkı kazanan öğrenciler için başvuru formunda yer alan bilgilerle ilgili her türlü belgenin ibrazı zorunlu olup, aksi halde öğrenci, kayıt işleminin yapılması için zorlayamaz ve Üniversitemizi sorumlu tutamaz.