KENDİ İMKANLARI İLE OKUYAN ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ

Üniversitemizde yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, Güz ve Bahar dönemi sonlarında ilgili Enstitüye şahsen  başvuru yapmalıdırlar.

Başvuru koşulları ve Başvuru/Yerleştirme takvimi ilgili Enstitüye göre değişmekte olup, ilgili Enstitünün web sayfalarından da bu bilgilere ulaşmak mümkündür.

Ayrıca Yüksek lisans ya da doktora programları için yurtdışından başvuru yapacak adayların kabulü için gerekli sınavlar için ilgili Enstitü ile irtibata geçilmelidir. Ayrıca ilgili Enstitünün web sayfalarından da bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Enstitü web adresleri aşağıda verilmiştir;

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ;

http://sbe.ege.edu.tr/

Fen Bilimleri Enstitüsü ;

http://fenbilimleri.ege.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü  ;

http://www.sosbilen.ege.edu.tr/

YÜKSEK LİSANS (MASTER) / DOKTORA (PHD) PROGRAMLARINA KAYIT

Üniversitemiz lisansüstü programlarına kendi imkanları ile öğrenim görmek üzere yerleştirilen adayların kayıtları için kayıt için ilan edilecek birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

           1. 4 adet resim

           2. Pasaportun Türkiye’deki noterlerden onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi*

           3. Taahütname  (Kayılar sırasında doldurulacaktır)

           4. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki noterlerden onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopileri*

           5. Diploma Denklik ya da Tanınma Belgesi**

 

  • Yurtdışından gelecek adaylar Türkçe tercümelerini ülkelerindeki Türk elçiliklerinden de yaptırabilirler.         

 

**

Yabancı uyruklu öğrencilerden

-Sağlık alanında lisansüstü eğitim yapacaklar için Diploma Denklik Belgesi,

 

-Sağlık alanı dışındaki programlar için ise Tanınma Belgesi,

 

-TC uyruklu öğrencilerden, yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim programında eğitimini tamamlayanlar için ise programına bakılmaksızın Diploma Denklik belgesi istenecektir.