KENDİ İMKANLARI İLE OKUYAN ÖĞRENCİLER BAŞVURU KABUL VE KAYIT


YÜKSEK LİSANS (MASTER)/DOKTORA (PHD) DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARA BAŞVURU KABUL VE KAYIT

Üniversitemizde yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, Güz ve Bahar dönemi sonlarında ilgili Enstitüye şahsen  başvuru yapmalıdırlar.
Başvuru koşulları ilgili Enstitüye göre değişmekte olup, Enstitü web adresleri aşağıda verilmiştir;


Sağlık Bilimleri Enstitüsü ;
http://sbe.ege.edu.tr/

Fen Bilimleri Enstitüsü ;
http://fenbilimleri.ege.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü  ;
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/

 

KABUL EDİLEN SINAVLAR
YÜKSEK LİSANS (MASTER/DOKTORA (PHD) PROGRAMLARI İÇİN 


Yüksek lisans ya da doktora programları için yurtdışından başvuru yapacak adayların kabulü için gerekli sınavlar için ilgili Enstitü ile irtibata geçilmelidir. Ayrıca ilgili Enstitünün web sayfalarından da bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Enstitü web adresleri aşağıda verilmiştir;


Sağlık Bilimleri Enstitüsü ;
http://sbe.ege.edu.tr/

Fen Bilimleri Enstitüsü ;
http://fenbilimleri.ege.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü  ;
http://www.sosbilen.ege.edu.tr/

BAŞVURU-YERLEŞTİRME VE KAYIT TAKVİMİ

Lisansüstü programlara başvuru süreci ve takvim, güz ve bahar dönemi öncesinde ilgili Enstitü web sayfasında ilan edilmektedir.

 

KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemiz lisansüstü programlarına kendi imkanları ile öğrenim görmek üzere yerleştirilen adayların kayıtları için kayıt için ilan edilecek birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt için gerekli belgeler:

  1. 4 Adet Fotoğraf,
  2. Pasaportun aslı ve fotokopisi,
  3. Pasaportun Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)*
  4. Lisans ve yüksek lisans diplomalarını aslı ve fotokopisi
  5. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkçe tercümesi (Noter Onaylı)*
  6. Diploma Denklik ya da Tanınma Belgesi**,
  7. İkamet Tezkeresi Fotokopisi (İkameti olmayan öğrenciler sonradan tamamlayabilir)
  8. Taahhütnameler (Kayıtlar Sırasında Doldurulacak)

 

*Yurtdışından gelecek adaylar Türkçe tercümelerini ülkelerindeki Türk elçiliklerinden de yaptırabilirler.         

**
Yabancı uyruklu öğrencilerden
-Sağlık alanında lisansüstü eğitim yapacaklar için Diploma Denklik Belgesi,

-Sağlık alanı dışındaki programlar için ise Tanınma Belgesi,

-TC uyruklu öğrencilerden, yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim programında eğitimini tamamlayanlar için ise programına bakılmaksızın Diploma Denklik belgesi istenecektir.