KENDİ İMKANLARI İLE OKUYAN ÖĞRENCİLER
BAŞVURU KABUL VE KAYIT
LİSANS/ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLARA BAŞVURU KABUL VE KAYIT
EGEYÖS


Üniversitemizde bir Fakülte ya da yüksekokulda kendi imkanları ile önlisans ya da lisans öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Ege Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (EGEYÖS) sonuçlarına göre yapılmaktadır.
EGEYÖS, Ege Üniversitesinde önlisans/lisans düzeyinde yükseköğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Ege Üniversitesi Rektörlüğünce yapılmaktadır. 
EGEYÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Koşulları

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
d) - 01/02/2013 tarihinden önce; yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğreniminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğrenimlerinin (lise) tamamını KKTC dışındaki yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
- 01/02/2013 tarihinden sonra; yurtdışında öğrenime başlayan adayların ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan ya da sahip olacakların
EGEYÖS sınavına başvuruları kabul edilmektedir.

 

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar

(a) T.C. uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
(b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınava sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç),
(c) 9. maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (9. Maddenin “d” bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
(d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınava sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç),
(e) Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 9. maddenin 2-(b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler

EGEYÖS sınavına başvurmak isteyen adaylar, Üniversitemize gelmeden başvuru yapabilirler. Adayların ayrıca posta ya da kargo ile belge göndermelerine gerek yoktur.
Başvurmak isteyen adayların, başvuru süresi içerisinde www.oidb.ege.edu.tr web sayfamızda belirtilen banka hesap numaralarına yatırıp, erişime açılacak olan EGEYÖS başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
Formun doldurulmadan önce ilgili yılda ait EGEYÖS Kılavuzunun dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
Adaylar, EGEYÖS Başvuru Formunu doldurup kaydet tuşuna bastıktan ve “başvurunuz kabul edilmiştir” ibaresini gördükten sonra başvuru formunun çıktısını alacaklar ve bu çıktıyı “Sınava Giriş Belgesi” olarak sınav günü kullanacaklardır.

 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

EGEYÖS Sınavı’nın Temel Öğrenme Becerileri Testi bölümünden 40 ve üzerinde not alan öğrenciler, ilgili programın kontenjanı çerçevesinde, puanların yukarıdan aşağıya sıralanması sonucuna göre yerleştirilirler.
Yerleştirmeler, program bazında %20’lik ülke barajı esas alınarak önceden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Tercihleri arasında ÖSYM tarafından belirlenen özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara (Spor Bilimleri Fakültesi ya da Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın programlarına) yer veren adayların, özel yetenek sınavına katılabilmesi için EGEYÖS sınavından 40 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
Söz konusu adaylar, özel yetenek sınavı için ayrıca ilgili Fakülte/Yüksekokul özel yetenek sınavı takvimini takip ederek, söz konusu okula şahsen başvurmalıdırlar.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar dışındaki programlara ise EGEYÖS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda öncelikle orta öğretim başarı puanına, ikinci olarak tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adaylar yalnızca bir programa yerleştirilir. Adayın yetenek sınavına girip girmediğine bakılmaksızın yerleştirmeye ilk tercihinden başlanır.
Kontenjanlar dolmadığı ya da başvuru yapılmadığı takdirde boş kalan kontenjanlara mevcut başvuran adaylardan yalnızca bir kez ek yerleştirme yapılır.

 

KABUL EDİLEN SINAVLAR
LİSANS/ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN


Ege Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nin 9 (1). maddesine göre Ege Üniversitesine, her yıl, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için, EGEYÖS (Ege Üniversitesine yurtdışından kabul edilecek öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı) yapılarak, öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri bu sınavın sonucuna göre yapılır.
Üniversitemize yapılacak yerleştirmelerde EGEYÖS DIŞINDA HİÇBİR SINAV SONUCU (Tawjihi, Al Shahada, GCE, Abitur, International Baccalaureat vb. ile SAT, ACT gibi) KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

KAYIT İŞLEMLERİ
ÖN LİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT


EGEYÖS sonucunda bir bölüme yerleştirilen adaylar, oidb.ege.edu.tr web sayfasında ilan edilen tarihlerde kayıt için gerekli evraklarla birlikte Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmek zorundadırlar. Kayıt için şahsen gelemeyecek adaylar Türkiye’deki noterlerde, yurtdışında iseler Türk elçiliklerinden alacakları vekaletname ile kayıt yaptırabilirler.
Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;
1. YU (Yabancı Uyruklu) Kimlik Numarası;  (Öğrenciler, YU numaralarını Emniyet Müdürlüklerinden ya da Nüfus Müdürlüklerinden kayıttan sonra alacak ve Üniversitemize bildireceklerdir)
2.  Lise Diploması ve lise transkripti (aslı),

3. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi
(Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi,  Aday Türkiye dışında ise;  Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi),

4.  Lise Denklik Belgesi (aslı),
(Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak)

5. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye’de Noter tarafından, yurtdışında Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır ),

6. Öğrenci Katkı Payının ödendiğini gösteren banka dekontu (kendi imkanları ile okuyacak öğrenciler yatıracaklardır. Burslu öğrencileri ilgilendirmemektedir),

7. İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (turistik amaçlı alınan ikamet tezkeresi hariç)

8.   3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları ‘ Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’ belgesi.

10. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar ile mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi.

11. Finansal Garanti Mektubu  (Öğrencinin formu, kayıtlardan önce ilgili kişiye doldurtarak imzalatması ve bunu tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.)

12. Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin Türkiye’deki tam teşekküllü bir hastaneden ya da Üniversite Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporunu da getirmeleri gerekmektedir.

EGEYÖS İle kayıt hakkı kazanan öğrenciler için başvuru formunda yer alan bilgilerle ilgili her türlü belgenin ibrazı zorunlu olup, aksi halde öğrenci, kayıt işleminin yapılması için zorlayamaz ve Üniversitemizi sorumlu tutamaz.