EGE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ
TARİH AÇIKLAMA
26.06.2017- 24.07.2017 Üniversitemiz dışından gelerek Üniversitemizde yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin web üzerinden ön başvuru formlarının doldurulması
17.07.2017- 19.07.2017 Yaz Okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemleri *
20.07.2017 Öğrenci sayısı yeterli olmayan ancak açılması muhtemel derslerin Fakültelerce belirlenmesi ve açılacak derslerin ilanı **
21.07.2017- 24.07.2017 Yaz öğretimi açılmayan ders yerine yeni ders seçmek  için ek süre ***
24.07.2017- 25.08.2017 Yaz Okulu öğretim süresi/ Öğretim Elemanlarının ders izlencelerinin(syllabus) girilmesi
07.08.2017-  18.08.2017  Yaz Okulunda açılmayan derslere ait ücretlerin iade işlemleri
28.08.2017- 08.09.2017 Yaz Okulu sonu sınavlar 
28.08.2017- 12.09.2017 Yaz okulu not girişi/ itiraz süresi
   
* Yaz okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemlerinde ders/ derslerde değişiklik yapılabilir. Bu süreç sona erdiğinde kayıt yapılmış en son ders/ derslerin açılması durumunda iptali söz konusu değildir.
**  Derslerin en az öğrenci kontenjanlarına göre  ilgili birimlerin onayı ile açılan dersler belirlenir.
*** Açılması kesinleşen dersler iptal edilemez. Açılmayan dersler yerine yeni ders veya ilk defa ders seçimi yapılır ve işlemler sonunda ders kaydı kesinleştirilir.