EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ
TARİH AÇIKLAMA
22 Haziran-03 Temmuz 2015 Üniversitemiz dışından gelerek Üniversitemizde yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin web üzerinden ön başvuru formlarının doldurulması
06- 08 Temmuz 2015  Yaz Okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemleri *
9 Temmuz 2015 Öğrenci sayısı yeterli olmayan ancak açılması muhtemel derslerin Fakültelerce belirlenmesi ve açılacak derslerin ilanı **
10- 13 Temmuz 2015  Yaz öğretimi açılmayan ders yerine yeni ders seçmek  için ek süre ***
13 Temmuz- 18 Ağustos 2015  Yaz Okulu öğretim süresi
27 Temmuz-14 Ağustos 2015 Yaz Okulunda açılmayan derslere ait ücretlerin iade işlemleri
13 Temmuz- 18 Ağustos 2015  Öğretim Elemanlarının ders izlencelerinin(syllabus) girilmesi
20 - 26 Ağustos 2015 Yaz Okulu sonu sınavlar ve not giriş tarihleri
20 Ağustos - 04 Eylül 2015 Yaz okulu not girişi/ itiraz süresi
   
* Yaz okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemlerinde ders/ derslerde değişiklik yapılabilir. Bu süreç sona erdiğinde kayıt yapılmış en son ders/ derslerin açılması durumunda iptali söz konusu değildir.
**  Derslerin en az öğrenci kontenjanlarına göre  ilgili birimlerin onayı ile açılan dersler belirlenir.
*** Açılması kesinleşen dersler iptal edilemez. Açılmayan dersler yerine yeni ders veya ilk defa ders seçimi yapılır ve işlemler sonunda ders kaydı kesinleştirilir.
   
2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU