AF YATAY GEÇİŞ

 

6353 Sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesinin atıfta bulunduğu geçici 58. Madde kapsamında iş veya ikametinin İzmir’de olması nedeniyle af yatay geçiş için üniversitemize başvuru yapmak isteyen  öğrencinin öncelikle Üniversiteye giriş yılı itibariyle Üniversitemiz ilgili bölümün taban puanını sağlaması gerekir. İlgili taban puanı sağlayan öğrenci (Başvuru dilekçesi,  6353 sayılı kanunun 11.maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 63.maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi, Üniversite yerleştirme belgesinin kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylanmış sureti, almış olduğu dersler var ise transkript ve ders içerikleri , İkametinin veya iş yerinin İzmir’de olduğunu gösterir onaylı belgeler) ile ilgili başvuru tarihleri arasında bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Öğrenci işleri daire başkanlığına başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen öğrenci  belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt belgeleri  ile birlikte bizzat gelerek veya noter vasıtasıyla vekil tayin ettiği kişi ‘’vekaletname’’ ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirir.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

  • Nüfus Cüzdanının Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)
  • 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
  •  Önlisans ve lisans düzeyinde 29 yaş sınırını aşan/lisansüstü düzeyde 35 yaş sınırını aşan erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi.
  • Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu :  Kayıt işlemlerinin  yapılabilmesi  için,öğrencilerin  yatırmaları zorunlu olan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti bedellerini, Halk Bankasının herhangi bir şubesine kayıt işleminden önce yatırmaları gerekmektedir.   Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti banka dekontu kayıt için zorunlu bir evrak değildir. Kayıt öncesinde yatırmış olacağınız öğrenim katkı bedeli