YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

 

Not Ortalaması İle Yatay Geçiş

Kurum İçi Yatay Geçiş

 

Ege Üniversitesi fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Ege Üniversitesi içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları) yatay geçişi ifade eder.

 

Kurum içi yatay geçiş kontenjanları "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te belirlenen sınırlar çerçevesinde fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenerek Ege Üniversitesi Senatosu onayından sonra ilan edilir.

 

Kurum içi yatay geçiş başvuruları; ön lisans programları için ilk ve son yarıyıl haricindeki dönemler için güz ve bahar yarıyıllarına ve lisans programları için ilk ve son yıl haricindeki dönemler için güz yarıyılına kabul edilir.

 

Kurum içi yatay geçiş başvuru takvimi, kontenjanları, koşulları ve evrakları www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında duyurular.

 

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru belgeleriyle birlikte şahsen veya noter vekaletnamesi ile vekil tayin edilen kişi tarafından yapılır.

 

Devamı için Tıklayınız