Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği 2017-2018 Takvimi

Başvuru Tarihleri

12 – 26 Şubat 2018

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)
Yeri

07 Mart 2018/ 13:30
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı
Yeri

14 – 16 Mart 2018 Sınav yeri ve saati birim koordinatörlerince duyurulacaktır.

Seçim Sonuçlarının İlanı (*)

26 Mart 2018

Feragat Süresi

26-30 Mart 2018


Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

26-28 Mart 2018

(*)Birimlerimizden gelen seçim sonuçları www.oidb.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ve ayrıca bölüm ilan panolarında ilan edilecektir.