ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 2016-2017

 

 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Genel Bilgiler & Şartlar:

*Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak olan akademik personelin, Ege Üniversitesi’nde resmi olarak ders verme yükümlülüğü bulunması gerekmektedir. Arş. Gör., Uzman ve idari personeller bu hareketlilik için başvuru yapamazlar.

 

* Hareketliliği gerçekleştirilecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Liechtenstein, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidebilmektedir. Gidilecek olan yükseköğretim kurumunun ise ECHE (Erasmus Üniversitesi Beyannamesi – Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olması gerekmektedir. ECHE sahibi kurumların güncel listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_eche-2016_list-applications- received_070514_en.pdf

 

* Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Ege Üniversitesi arasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” olması gerekmektedir.Mevcut ikili anlaşmalar 2016-17_teaching_staff_anlasmalar.xls   adresinde yayınlanmaktadır.

 

* Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmak üzere seçilmiş olan akademik personelin, gideceği yükseköğretim kurumunda en az 2 gün, en fazla 2 ay olmak koşuluyla en az 8 saat ders verme faaliyetinde bulunması gerekir. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat (en az 8 saat) ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

*İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “Hibesiz Hareketlilik” faaliyetinden faydalanabilir.

 

* Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.


Hibe Desteği
Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeden yükseköğretim kurumuna gelen personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması işletme personelinin davet edildiği yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.


Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.


Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 4 ülke grubu  için yaşam standartları göz önüne alınarak, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 


 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük hibe dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehiriçi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış Personel Hareketliliği Anlaşması dikkate alınır.


Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün faaliyette bulunduğu Personel Hareketliliği Anlaşmasında  ( Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement ) ders saatleri ile görülmeli ve katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.


Personel Hareketliliği Anlaşmasında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karsı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş ve dönüş  günü için tam hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan yada gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz. Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.


Haftasonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum öğretim/eğitim programı ve katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir.


İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “sıfır hibeli” olarak hareket faaliyetinden faydalanabilir.

Örnek günlük hibe hesaplaması:
Belçika’da, en az 8 saat ders vererek, 3 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş ve dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük hibe miktarı 5 gün (3 gün ders verme+1 gün gidiş günü + 1 gün dönüş günü ) üzerinden hesaplanır.


5 gün için hibe miktarı: 126*5=630 €


Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “Personel Hareketliliği Anlaşması” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. Personel Hareketliliği Anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Euro olarak yapılır.


Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Seyahat hibesi götürü usulü olarak verilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.


http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.


Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km
arası

360 €

3000-3999 km
arası

530 €

4000-7999 km
arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 

Örnek hesaplamalar:


İzmir-Atina için seyahat hibesi: 302.89 km/180 €
İzmir-Roma için seyahat hibesi: 1300.04 km/275 €
İzmir-Madrid için seyahat hibesi: 2645.31 km/360 €
İzmir-Berlin için seyahat hibesi: 1892.51 km/275 €

Seyahat hibesi götürü usulü olarak verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere aşağıdaki belgelerin ders verme hareketliliğini gerçekleştiren personel tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

  Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
  Uçuş kartlarının orijinalleri
  Pasaport giriş ve çıkışları


Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin öngörülen toplam faaliyet süresi için hesaplanan gündelik ve mesafe hesaplayıcı aracılığı ile tespit edilen seyahat gideri toplamının ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme en fazla belirlenen hibenin %80’i oranında olabilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, faydalanıcı tarafından temin edilen “katılım belgesi” ile birlikte Personel Hareketliliği Anlaşmasında yer alan faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesinden ve pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.


Yükseköğretim kurumları 2016/2017 akademik yılı için belirlenen ders verme hareketliliği hibesini 01/06/2016-31/05/2018 tarihleri arasında gerçeklesen hareketlilik faaliyetleri için kullanabilirler. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler Erasmus kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez. (En son tarih 31/05/2018)


Erasmus+ Ders Verme Hareketliği için yurtdışına gitmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisine teslim edilecek belgeler:

 

 

          Misafir olunacak üniversiteden gelen imzalı mühürlü davet mektubu (Acceptance letter)

          Rektörlük onaylı orijinal Resmi Görevlendirme Belgesi (“ Yolluklu-Yevmiyeli “ ve “Erasmus Bütçesinden Karşılanmak Üzere” ifadeleri görevlendirme belgesinde mutlaka yer almalıdır.)

         Kurallara uygun olarak düzenlenmiş " Personel Hareketliliği Anlaşması / Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement  " (Örnek Staff Mobility for  Teaching Mobility Agreement  ekte yer almaktadır.)

 

         2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğretim elemanı başvuru sırasında bir “Personel Hareketliliği Anlaşması” hazırlamak durumundadır. “Personel Hareketliliği Anlaşması” aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personel, personelin kendi yükseköğretim kurumu ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış imzalı ve mühürlü olmalıdır. Öğretim elemanı için en az 2 gün ve en az 8 saat ders verme zorunluluğu vardır ve ders verme süresi “Personel Hareketliliği Anlaşması” nda açık ve net bir şekilde gün ve saat aralığı bazında belirtilmelidir. Gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin “Personel Hareketliliği Anlaşması” Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesinin ekidir. Personel Hareketliliği Anlaşması:

- Giden kişi ile ilgili bazı bilgileri
- Gidilen ülke ve üniversite bilgilerini
- Değişimin amacını
- Değişimin getireceği katma değeri
-Personel Hareketliliği Anlaşması başlangıç-bitiş tarihi ile hibe alınacak her gün bazında detaylı programı (Tarihleri ve ders verilerek faaliyette bulunulacak saat aralıklarını içermelidir.
- Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsamalıdır.
Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek olan günlerde dersin konusu “Lecture on ……………” şeklinde belirtilmelidir. “Presentation, visit, meeting, site visit” benzeri ders verme faaliyeti dışındaki çalışmalar için hibe ödenmez.

(Açıklamalar Kodlar Tablosu (ISCED-F 2013) kullanılarak doldurulacaktır)

  •          Halk Bankası Bornova Şubesinde adınıza açılmış Euro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi
  •          Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesi   (Belgeleriniz tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisine gelerek sizin için hazırlanacak yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce sözleşmeyi imzalayınız.) Aksi takdirde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanması söz konusudur.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliği için yurtdışından döndükten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisine teslim edilecek belgeler:

  •          Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “Personel Hareketliliği Anlaşması” nın tamamlandığını belirten ve karşı üniversitede kalınan süreyi teyit eden ve Personel Hareketliliği Anlaşmasında belirtilen tarihleri gösteren (imzalı ve mühürlü) resmi belge). Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihlerin tutarlı olması gerekmektedir.
  •          Online AB anketi (EU Survey)
  •          Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
  •          Uçuş kartlarının orijinalleri
  •          Pasaport giriş ve çıkışları