Dönen Öğrencinin Öğrenim Hareketleri

ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIP DÖNDÜĞÜNÜZDE YAPMANIZ GEREKENLER

Öğrenme Hareketliliği

Aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 30 gün içerisinde tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne getiriniz.

1. Çalışmanızın değerlendirilmesi:

Lisans öğrencileri ve ders aşamasında Erasmus Programından yararlanan Lisansüstü öğrenciler:

Yurt dışında yapılan eğitimin tamamlanması ve öğrencinin dışarıda okuduğu dersleri ve notlarını gösteren orijinal “ Not Çizelgesi - Transcript of Records".  Gelen “Transcript of Records”ın hem dersleri ve ECTS kredilerini hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir. Eğer aldığınız ve başarısız olduğunuz ders transkriptte görünmüyorsa, dersi veren öğretim üyesinden derse katıldığınıza ve başarısız olduğunuza dair imzalı ve mühürlü belge almanız gerekmektedir.

 

Tez aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü Öğrenciler:

Bulunduğunuz kurumdan, yurt dışında yaptığınız çalışmayı başarı ile tamamladığınızı belirten onay yazısı “confirmation letter” almanız gereklidir. Bu yazı aşağıdaki bilgileri kesinlikle içermelidir:

Learning Agreement belgenizde yazan çalışma konunuz

Yaptığınız çalışmanın 30 ECTS’e sayıldığı

Çalışma yaptığınız sürenin tam tarihleri

Bu yazı antetli kağıda yazılmalıdır.

Islak imza ve mühür olmalıdır.

Bu yazıyı yurt dışında çalışma yaptığınız danışman hocanızdan alabilirsiniz.

2. Akademik Tanınma:

Lisans öğrencileri için : “ Akademik Tanınma”  ve “ Proof of Recognition” Belgeleri. “Akademik Tanınma” ve“ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Transcript of Records”  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecektir. Hazırlanan “ Akademik Tanınma” belgesi Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisine gönderilecektir. Akademik Tanınma belgeniz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve işleme alınacaktır.

Ders Aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü öğrenciler için:  “Akademik Tanınma”  ve “ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Transcript of Records”  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecek ve “Enstitü Yönetim Kurulu Kararı” ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne gönderilecektir. Akademik Tanınma belgeniz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve işleme alınacaktır.

Tez Aşamasında Erasmus Programından Yararlanan Lisansüstü öğrenciler için:  “Akademik Tanınma” ve “ Proof of Recognition” belgeleri, Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörü tarafından “Thesis Confirmation Letter"  temel alınarak ve Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesine uygun olarak düzenlenecek ve “Enstitü Yönetim Kurulu Kararı” ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne gönderilecektir. Akademik Tanınma belgeniz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından Ege Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi ve Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları Hareketlilik Sözleşmesi çerçevesinde incelenecek ve işleme alınacaktır.

3. Yurt dışında kaldığınız süreyi gösteren ve hibenizin nihai hesaplamasında kullanılacak orijinal imzalı mühürlü “ Statement Belgesi” (Bu belge üzerindeki tarihler net ve okunaklı olmalıdır. Karalama veya daksil olmamalıdır) ve pasaportunuzun giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

4. Öğrencilerin yurtdışında gerçekleştirdiği hareketlilik sonrasındaki 30 takvim günü içerisinde Çevrimiçi AB Anketini doldurmaları gerekmektedir. Çevrimiçi AB Anketini doldurup teslim etmeyen öğrenciler aldıkları mali desteği kısmen veya tamamen geri ödemeye mecbur bırakılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez. Öğrencinin yurtdışında öğrenimini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Dönüş belgelerini 31.10.2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmeyen öğrencilerin % 20 hibe ödemesi yapılmayacaktır.