Giden Öğrencinin Öğrenim Hareketi

 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2017 - 2018

Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği kapsamında 2017 - 2018 akademik yılında yurt dışına gidecek öğrencilerimizin yapacakları işlemler hakkında bilgi notu:

Erasmus+ Programı kapsamında öğrenci değişiminden yararlanarak eğitiminizin bir bölümünü yurtdışında geçireceksiniz. Bu Programa katılarak eğitiminizi güçlendirecek, kültürel zenginliğinizi artıracak ve mezuniyet sonrası hayatınız için çok değerli tecrübeler kazanacaksınız.

Bu bilgi notunda bundan sonra yapılması gerekenler ve sizler için önem taşıyan bilgiler yer almaktadır. Bu bilgi notunu çok dikkatli şekilde okumanızı önemle rica ediyoruz.

1. Seçim sonuçlarının hemen ardından öğrencilerin Akademik Koordinatörleri tarafından seçildikleri üniversitelere bildirilerek "nomination" (isim, bölüm, ileitşim bilgileri, öğrenim kademesi) yapılması gerekmektedir. Bu işlem öğrencilerin başvurularını yapabilmeleri için çok önemlidir.

2. “Öğrenci Bilgi Formu” üzerindeki açıklamaları Kodlar Tablosu doğrultusunda elektronik ortamda doldurunuz ve basılı kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim ediniz. El yazısı ile ve eksik doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

3. Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüzle temasa geçerek gideceğiniz üniversitenin bilgi paketini (information package) ve kurs kataloğunu (course catalogue) detaylı şekilde inceleyiniz. Gideceğiniz üniversitenin Erasmus kabul prosedürü için gerekli belgeleri, son başvuru tarihlerini ve akademik takvimini gideceğiniz üniversitenin web sayfasından araştırınız ve öğreniniz.

4. Gideceğiniz üniversitenin başvuru formunu (application form) ve eğer isteniyorsa diğer belgeleri (konaklama, transkript, özgeçmiş, motivasyon mektubu gibi) eksiksiz ve elektronik ortamda doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim ediniz.

Gideceğiniz üniversitenin öngördüğü tarihler içerisinde belgelerinizi göndermek sizin sorumluluğunuzdadır. Göndereceğiniz belgelerde son başvuru tarihlerine çok dikkat etmelisiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından doldurulması, hazırlanması ve/veya imzalanması/mühürlenmesi gereken kısımlar 2 hafta sürebilmektedir. Dolayısıyla, en az 2 hafta önceden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne başvurmanız gerekmektedir.

Hemen hemen tüm üniversitelerin kendi formları bulunmaktadır. Gidilecek üniversitenin başvuru formu web sayfasında bulunmuyorsa ve/veya elde edilemiyorsa Daire Başkanlığımızın web sayfasında (ege.edu.tr) Değişim Programları, Erasmus+/Öğrenci/Öğrenim Hareketliliği/Giden Öğrencinin Öğrenim Hareketliliği sayfasından Ege Üniversitesi başvuru formunu Student_Application_Form.doc kullanabilirsiniz.

5. Başvuru sürecinde en önemli aşamalardan birisi de gideceğiniz üniversitede kalacağınız yerin ayarlanmasıdır. Gideceğiniz üniversitenin web sitesinde genellikle “Accommodation Form“ bulunmaktadır. Bu belgenin zamanında ve eksiksiz olarak gideceğiniz üniversiteye gönderilmesi çok önemlidir. Eğer gideceğiniz kurumun web sitesinde böyle bir bilgiye ulaşamadıysanız, üniversite Erasmus yetkililerinden (karşı üniversite yetkililerinden) bu konuda yardım isteyiniz. Gideceğiniz üniversite size konaklama imkanı sağlamıyor olsa bile, gideceğiniz kentteki konaklama imkanları hakkında sizi bilgilendirecektir. Kalacağınız yeri bulma sorumluluğu size aittir.

6. Öğrenci İşlerinden alacağınız “İngilizce Transkript" belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim ediniz.

7. Gideceğiniz üniversitenin kurs kataloğunu (course catalogue) inceleyerek yurt dışında alacağınız dersleri ve bu derslerin burada almanız gereken hangi derslere karşılık geldiğini Bölüm Koordinatörünüzle birlikte belirleyerek “Learning Agreement for Studies” (Öğrenim Anlaşması)  belgesini (1 adet) hazırlayınız. Belge mutlaka elektronik ortamda hazırlanmalıdır, el yazısı ile hazırlanan belgeler kabul edilmeyecektir. Tablo A bölümü, yurt dışında alınan dersleri ve ECTS kredinlerini göstermektedir. Tablo B bölümü, yurt dışında alınan derslerin Üniversitemizde hangi derse sayıldığını ve toplamda kaç ECTS kredisine denk gelecek şekilde tanınma sağlanacağını gösteren bölümdür. Bu tabloda yurt dışında alacağınız derslerin ECTS kredileri toplamı ile bu derslerin Ege Üniversiteisndeki karşılıklarının ECTS toplamı arasında 1 dönem için en fazla 5 ECTS / 2 dönem için en fazla 10 ECTS fark kabul edilir.

Bir öğrencinin ‘’bir dönem’’ için yurtdışında en az 24/30 ECTS kredisi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu derslere Ege Üniversitesinde karşılık gelen derslerin ECTS kredilerinin toplamı ise en az 22 ECTS olmalıdır. Belgeyi önce kendiniz imzalayınız, sonra Erasmus Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüze imzalatınız. Belgeniz, Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörünüz tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne gönderilecektir. Belgede yer alan Akademik Koordinatör imzası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından tamamlatılacak ve kontrol edilecektir. “Learning Agreement” belgesi gideceğiniz üniversiteye göndermeniz için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi tarafından size teslim edilecektir.

8. Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına çıkmadan önce,  “Learning Agreement for Studies” belgenizin gideceğiniz üniversite tarafından imzalı ve mühürlü olarak  onaylanmış  olması gerekmektedir. Elektronik ortamda gönderilen belgeler kabul edilecektir. “Learning Agreement” belgesi onaylanmış olarak geri dönmeyen öğrencilerle Erasmus sözleşmesi imzalanmayacaktır.

9.Yurtdışındaki öğreniminiz başladıktan sonra yeni bir Learning Agreement for Studies belgesi hazırlanamaz. Derslerinizde değişiklik olması halinde Learning Agreement’ın eki olan “During the Mobility” bölümünü elektronik ortamda hazırlamanız gerekmektedir. During the Mobility bölümünü hazırlarken yurtdışında 1 dönem için en az 24 ECTS / Ege Üniversitesi'nde en az 22 ECTS alınması zorunludur. During the Mobility bölümü dönem başlangıcından itibaren ilk bir ay içerisinde hazırlanmalıdır. Eklediğiniz dersler için “ADDED”, sildiğiniz dersler için “DELETED” sütununu doldurmanız gereklidir. Tablo A, karşı kurumda yapacağınız ders değişiklikleri, Tablo B ise Ege Üniversitesi’nde yapacağınız ders değişiklikleri için kullanılacaktır. Ege Üniversitesi’ndeki derslerinizde değişiklik olmayacaksa Tablo B boş bırakılmalıdır. Döndükten sonra derslerinizi saydırmak için hazırlanacak olan Akademik Tanınma belgeleri, During the Mobility bölümündeki değişiklikler ile tutarlı olmak zorundadır; Ege Üniversitesi’nde saydırılacak ders karşılıklarında döndükten sonra değişiklik yapılamayacaktır. During the Mobility bölümünü düzenleyip karşı kurum imzalarını tamamladıktan sonra e-mail yoluyla Ege Üniversitesi’ndeki Erasmus Bölüm Koordinatörünüze iletmeniz gerekmektedir. Bölüm Koordinatörünüz tarafından onaylanan belgeniz Bölüm/Fakülte/Enstitü Kurul Kararı ve resmi üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne gönderilecektir. Aksi takdirde belgeniz geçersiz sayılacaktır.

10. Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden yararlanan tüm öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Online Dil Desteği sistemi sunulmaktadır. 2017/2018 döneminde bu destek öğrencilere 18 dilde sunulmaktadır: Almanca, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Çekçe, Danca, Yunanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça. Online Dil Desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve Online Dil Kursu desteğini içermektedir. Faaliyetinize başlamadan önce ve faaliyetinizi tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere Online Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav alacaksınız. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyeti süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Sınav hakkında bilgi almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi ile iletişime geçiniz. Sınavı almayan öğrencilerle hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %5 hibe kesintisi uygulanır.

Dil sınavına girdikten sonra sınav sonuçlarınıza göre yurt dışında bulunduğunuz süre boyunca Online Dil Desteği sistemi üzerinden online dil kurslarına katılacaksınız. Sınava gireceğiniz dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları B2 ve üzerinde olan öğrenciler isteklerine bağlı olarak gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kurslarından yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. Dil kursu hakkında bilgi almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi ile iletişime geçiniz.

11. Gideceğiniz üniversiteye başvuru formunuzu gönderdikten sonra kabul yazınızı (Acceptance Letter) beklemeniz gerekmektedir. Bu belge, başvuru formunda belirttiğiniz adrese gelecektir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne gelen belgeler ise sizlere mutlaka ulaştırılacaktır.  “Acceptance Letter” göndermesi için gideceğiniz üniversiteye zaman tanıyın, acele etmeyin. Ancak vize işlemlerinin uzun bir süreç olduğunu ve “Acceptance Letter” belgesi olmadan vize işlemlerine başlayamayacağınızı nazik bir şekilde hatırlatabilirsiniz.

12. Gideceğiniz üniversiteye başvuru formunuzu gönderdikten sonra kabul yazınızı (Acceptance Letter) bekleme aşamasında pasaport işlemlerine başlayınız. 25 yaş üstü öğrencilerin Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmaları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’nden yazı alması gerekmektedir.   25 yaşın altındaki öğrencilerin işlemlerini öğrenci belgesi ile Emniyet Müdürlüğüne başvurarak yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte gideceğiniz ülke konsolosluğu ile temasa geçiniz ve vize için gerekli belgeleri öğreniniz.

13. Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazınız (Acceptance Letter) geldikten sonra vize işlemlerine başlayınız.  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’nden,  başvuru yapacağınız Büyükelçilik /Konsolosluk yazılarını alınız. Vize alma sorumluluğu size aittir. Vize işlemlerinin uzun zaman aldığını göz önünde bulundurarak işlemlere zamanında başlayınız.

14. Öğrenim Hareketliliği Faaliyetine katılan tüm öğrencilerin zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Yaptırdığınız sigorta belgelerinin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Zorunlu olan sigortayı yaptırmayan öğrencilerimizle hibe sözleşmesi imzalanmayacaktır.

15. Halk Bankası Bornova Şubesinde kendi adınıza vadesiz EURO hesabı açtırınız. Hesap cüzdanının fotokopisini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim ediniz. Hesap sizin adınıza olmak zorundadır ve hesap numarası bırakmayan öğrencilerin hibeleri ödenemeyecektir.

16. Vizenizi aldıktan sonra mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne uğrayınız ve Üniversite ile Hibe Sözleşme belgesini imzalayınız. Size hibenizin aktarılabilmesi için bu sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Yeni tarihli üç adet Türkçe transkript belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşme mutlaka vizenizi aldıktan sonra imzalanacaktır. Sözleşme imzalanırken, pasaportunuzda vizenizin bulunduğu sayfanın fotokopisi alınacaktır. Hibe sözleşmesi için sizden sorumlu Erasmus Uzmanından mutlaka randevu alınız.

17. Sözleşme esnasında size “Statement”  belgesi verilecektir. Bu belge gittiğiniz üniversitede kaldığınız süreyi gösteren katılım sertifikasıdır. Statement belgesinin gittiğiniz üniversite tarafından doldurulması, imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğreniminizi tamamlayıp geri döndüğünüzde bu belgenin orijinalinin pasaportunuzun giriş çıkış sayfalarının fotokopisi ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Sizlere ödenecek toplam hibe miktarı “Statement” belgesinde yazan süreye göre hesaplanacaktır. Bu süre sözleşmede belirtilen süreden daha az ya da fazla olabilir. Bu süreye göre kalan hibe ödemesi yapılır. Gerekli görüldüğü hallerde öğrenim faaliyeti için yurtdışında kalınan süreyi tespit etmek üzere sizden başka destekleyici belgeler de istenebilir.

Öğrenim faaliyetinize başladığınız kuruma ulaştıktan sonra karşı kurumun yetkililerine "Statement" belgenizin "Arrival" kısmını imzalatarak e-mail ya da faks yoluyla (Faks numaramız:+90 232 311 43 55) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne ulaştırmanız gerekmektedir. Öğreniminiz sona erdikten sonra "Statement" belgenizin "Departure" kısmını imzalatıp aslını mutlaka beraberinizde getirmelisiniz. Belgenin üzerindeki imza tarihi ile Arrival ve Departure tarihlerinin arasındaki süre beş günü geçmemelidir. Üzerinde okunaksız yazı, düzeltme, daksil, imza ve veya mühür eksikliği gibi problemleri olan belgeler kabul edilmemektedir. Döndükten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim edeceğiniz Statement belgesi üzerinde yukarıda belirtilen gerekliliklere aykırı bir durum olması halinde sizden yeni bir belge hazırlamanız istenecektir. Bu sebeple, olası hataları düzeltebilmek adına giderken yanınızda boş Statement belgesi bulundurmanızı ya da web sitemizden indirmenizi tavsiye ederiz.

18. Lisansüstü Öğrencilerimiz:

Ege Üniversitesinde kadrolu olan lisansüstü öğrenciler “Resmi Görevlendirme Belgesi” alacak ve bu belgenin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim edeceklerdir.

Tez çalışması yapmak üzere yurt dışına gidecek olan lisansüstü öğrencilerimiz yurtdışına çıkmadan önce tez konularının kabulüne ilişkin enstitü kararının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmek zorundadırlar.

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin bağlı bulundukları enstitüyü yurtdışına çıkacaklarına ilişkin dilekçe ile bilgilendirmeleri gerektiği önemle hatırlatılır

Doktora öğrencileri, ilgili enstitülerden alacakları Doktora Yeterliliklerini geçtiklerine dair belgenin bir kopyasını ofisimize teslim etmek mecburiyetindedirler.

Lisansüstü öğrencilerinin sözleşme imzalamadan önce, Enstitüden alacakları öğrencinin yurtdışında bulunmasına onay verilen süreyi, tez konusunu ve yapılacak çalışmanın 30 ECTSye sayılacağını gösteren Enstitü Yönetim Kurulu Kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne resmi üst yazı gönderilmesi gerekmektedir.

19. Öğrenme Hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödeme, "öngörülen" faaliyet süresine göre hesaplanan toplam hibenin %80i kadardır. Bu ödeme, tahmini süreye göre yapılan bir avans ödemesidir. Süreler ve hibeler, faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada, gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler ve önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre  öngörü olarak ve azami (üst sınır) olarak belirlenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç/bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş/çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Bu iki belgedeki en kısa tarih aralıkları dikkate alınır.

Her durumda, öğrenciye en fazla gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir.

Öğrencinin sözleşmesinde belirlenen azami miktar, öğrenciye verilebilecek en yüksek tutara işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, öğrenciye yapılacak toplam ödeme azami hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi durumunda, üniversitenin ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe varsa uzatılan faaliyet süresine öğrencinin başarı durumuna göre hibe verilebilir ve ek sözleşme düzenlenebilir.

20. Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen, dönüş belgelerini 31.10.2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne teslim etmeyen ve/veya çevrimiçi AB anketini doldurmayan öğrencilerin hibelerinde kısmi veya tam kesinti yapılabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının ECTS kredisinin 1/3’ünden başarılı olması beklenmektedir. 31.10.2018 tarihine kadar belgelerini tamamlamayan öğrencilere yasal işlem başlatılacaktır ve bu öğrenciler diplomalarını alamayacaklardır.

21. Ders ve sınavlara devamsızlık yapmanız durumunda bu derslerin notları transkriptinizde görünmeyecek, bu da döndüğünüz zaman büyük sorunlar yaşamanıza sebep olacağından ders ve sınav devamlılıklarına büyük özen göstermeniz gerekmektedir. Derslere devam etmenize ve sınavlara katılmanıza rağmen transkriptinizde görünmeyen dersler olacaksa bunlar için mutlaka o dersi veren öğretim üyesinden imzalı bir yazı almanız gerekmektedir. Bu yazının üzerinde notunuzun mutlaka yazması veya başarı durumunun "Successful" ya da "Unsuccessful" olarak belirtilmesi gerekmektedir.

22. Öğrenim Hareketliliğinde asgari süre lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için üç tam aydır (90 gün) ve faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleşmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen mücbir sebeplerle (tarafların kontrolü dışında, taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan istisnai durum veya olay) asgari hareketlilik süresinden (90 gün) erken dönmesi durumunda öğrencinin yurt dışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin belgeli gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlamaması halinde ise bütün hibe geri alınır. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi ile acilen ve mutlaka iletişime geçilmelidir.

Öğrenci üç ay içerisinde kesinlikle Türkiye'ye dönüş yapamaz. Yani öğrencilerin faaliyetlerinin geçerli sayılması için üç tam ayı (90 gün) doldurmaları zorunludur. Mücbir sebepler dışında asgari süre (90 gün) tamamlanmadan öğrencinin geri dönmesi halinde, faaliyet kesinlikle kabul edilmez ve verilen hibenin tümü geri alınır.

Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden/ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

23. Hibesiz öğrenci (Free-mover) olarak dönem uzatmak istediğinizde aşağıdaki evraklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne iletilmelidir:

Karşı kurumdan alınacak 2. dönem kabul mektubu/onayı

Uzatma talebinizin onaylandığına dair Ege Üniversitesi Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (uzatma talebine ilişkin Fakülte Yönetim Kurul Kararı 2. dönem öğrenimi başlamadan 1 ay önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne resmi üst yazı ile gönderilmiş olmalıdır.)

2. dönem için Learning Agreement for Studies belgesi

24. Erasmus öğreniminizi yarıda kesmeniz halinde en kısa sürede Ege Üniversitesi Bölüm Koordinatörünüze ileteceğiniz iptal dilekçenizin Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne iletilmesi gerekmektedir. 10 ay seçilen öğrencilerin 2. dönem Erasmus öğrenimini iptal etmeleri halinde During the Mobility belgesi hazırlayarak 2. döneme ait dersleri silmeleri gerekmektedir.

25. Öğrencilik haklarınızın devam etmesi için Ege Üniversitesinde kaydınızı yenilemeniz çok önemlidir. Internet üzerinden ders seçmeden kayıt yenilemeniz gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili sorularınızı lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yöneltiniz.

26.Erasmus öğrencisi olarak seçilip farklı nedenlerden dolayı yurtdışına gitmeme kararı aldıysanız mutlaka Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne bilgi veriniz ve iptal durumunda bölümünüze dilekçe vererek Bölüm/Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve resmi üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’ne bildirilmesini sağlayınız.

Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için Ege Üniversitesi tarafından açıklanan tarihe kadar feragat bildiriminde bulunulmaması halinde öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşülecektir. Feragat bildirim süresi için son tarih: 16 Haziran 2017

27. Daha önce Erasmus Programından yararlanmış öğrencilerle konuşmanız ve onların deneyimlerini öğrenmenizi önemle tavsiye ediyoruz. Ayrıca Facebook üzerinde yer alan öğrenci gruplarımıza üye olmanız, gerekli bilgilendirme ve yönlendirme açısından faydalı olacaktır.

28. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi’nin ilan edeceği "Oryantasyon Programını" takip ediniz. Bu programa katılım zorunludur. Katılmayan öğrenciler, programda verilen bilgi ve başvuru prosedürü ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş kabul edilecektir.

29. Erasmus sürecinde her türlü sorununuzda Bölüm Akademik Koordinatörünüz ve sizinle ilgilenen Erasmus Uzmanı ile mutlaka temasa geçmenizi ve kararlarınızı tahminlere ve duyumlara göre değil alacağınız doğru bilgilere göre vermenizi rica ederiz.

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Değişim Programları Ofisi solarak başarılı bir Erasmus dönemi geçirmenizi dileriz.