LİSANSÜSTÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYI
                               Öğrenci Katkısı  
  Toplam 1. Dönem 2. Dönem
Yüksek Lisans, Doktora, 774 TL 387 387
Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik