Ana Sayfa   
 AnaSayfa   Daire Başkanlığımız   Mevzuatlar   Duyurular   Kayıtlar   Formlar   Kılavuzlar/Bültenler   Genel Bilgiler   İletişim   Yab.Uy.Oğr.   İstatistik 
Yab Uy. Öğr.
  EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
  2014 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
  PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER HAKKINDA
  BURSLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEMİZE KAYITLANMA ŞARTLARI
  EGE UNIVERSITY FOREIGN STUDENTS SELECTION AND PLACEMENT APPLICATION AND REGISTRATION CALENDER(SUPP.)
  TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİMİ
  EGE UNIVERSITY DIRECTIVE FOR PRINCIPLES PERTAINING TO ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS
  EGEYÖS KILAVUZU 2014
  EGEYÖS GUIDE 2014
  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
  KAYIT İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
  2014 EGE YÖS TAKVİMİ
  FOREIGN STUDENT QUOTAS FOR 2014-2015 ACADEMIC YEAR
  EGEYÖS YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAYIT YAPTIRACAK OLAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN EVRAKLA
  Burslu Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilecek Evraklar


BURSLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEMİZE KAYITLANMA ŞARTLARI

           

            Burslu Eğitim Alacak Öğrenciler Şunlardır:

1. T.C.Hükümeti Burslusu Öğrenciler

                        1.1. Türk Cumhuriyetleri,Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğr.

1.2. İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Gelen Öğrenciler

2. İslam Kalkınma Bankası Burslusu Öğrenciler

           

 

 

  1. T.C. Hükümeti Burslusu Öğrenciler:

 

1.1. Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler

 

Türkiye Cumhuriyeti, 1992-1993 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlamaktadır. Söz konusu öğrencilerin öğrenim görecekleri alanlar ile kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu'nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

 

1.2. İkili Kültür Anlaşmaları Çerçevesinde Gelen Öğrenciler

 

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup, burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracaatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir. İkili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli  Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir.  

 

2. İslam Kalkınma Bankası Burslusu Öğrenciler:

 

Ülkemiz ile İslam Kalkınma Bankası arasında 1987 yılında imzalanan burs programına ilişkin protokol kapsamında belirlenen kontenjanlar çerçevesinde Üniversitelerin belirli bölümlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yerleştirme yapılmaktadır.

 

Burslu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Esasları

 

Burslu yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçesi yetersiz olanlar; 1 yıl Türkiye Türkçesi eğitimi görmektedir. Bu eğitimi başarı ile tamamladıklarında, diğer yıl kayıt döneminde kayıt evraklarıyla müracaat ederek kayıtlanmaktadırlar.

Üniversitemize yerleştirilen Türkçesi yeterli öğrenciler web sayfamızda ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt evrakları ile gelerek kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Kayıtlanmak için gelen söz konusu öğrencilerin Üniversitemize sunması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 

-          TCS Sonuç Belgesi (aslı)/ YÖK yazısı

 

-           Lise Diploması (aslı)

 

-          Lise Diploması Tercümesi (Türkiye’de NOTER tarafından, yurtdışında ise Türk yetkili makamlarınca onaylanmış olmalıdır )

 

-          Lise Eşdeğerlik Belgesi (aslı) (Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışındaki T.C.                  Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliklerince yapılmaktadır.)

 

-          Öğrenim Vizesi ( * )

 

-          Pasaportun aslı görülmek şartıyla fotokopisi (İngilizce değilse tercümesi)

 

-          İkamet Tezkeresinin aslı görülmek şartıyla fotokopisi

 

-          TÖMER Diploması

 

-          3 Adet Fotoğraf

 

( * ) Türkiye’de TÖMER öğrenimi görmeyen, ilk kez gelen öğrenciler ülkelerindeki T.C. dış temsilciklerinden “Öğrenim Vizesi” alacak, söz konusu öğrencilerden kayıt esnasında “İkamet Tezkeresi” istenmeyecektir. Bu öğrenciler kayıtlandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alacakları öğrenci belgesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’nden Öğrenim Meşruhatlı İkamet Tezkeresi çıkararak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İlk Kayıt Odasına bir örneğini teslim edeceklerdir.

 

Burslu olarak öğrenim gören öğrenciler, kayıt işlemini tamamladıktan sonra yurt kaydı, Milli Eğitim Bursu ve Emniyet Müdürlüğü’nden oturma izni almak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurup öğrenci belgesi alarak anılan kurumlara başvuru yapacaktır.